ترتیب ارزش وبسایتها برای کار ایمیل بر مبنای تعداد حروف

ترتیب ارزش وبسایتها برای کار ایمیل بر مبنای تعداد حروف

به ترتیب تعداد حروف فایل pdf 112 kb دانلود فرمایید

در این وبسایت بهرس behras.ir هفتاد وبسایت (دامنه) که برای ایمیل به ثبت رسیده به ترتیب تعداد حروف و کاراکتر آنها چیده شده اند. متوسط تعداد حروف و کاراکتر پنج تا است. ملا

سه تایی

ya1.ir@ … منظور یا خدای واحد است.

از وبسایت مربوطه دیدن فرمایید.


ya5.ir@…  منظور یا پنج تن آل عبا علیهم السلام است. فعلا متصل به وبسایت نهایة الافکار است

ba5.ir@… منظور با پنج تن آل عبا علیهم السلام است. 

o40.ir@… منظور دفتر چهل است

o70.ir@… (دفتر هفتاد)

7-2.ir@… منظور هفتاد دو شهید کربلا است

i72.ir@… منظور ناله بر هفتاد دو شهید کربلا است

o72.ir@… منظور دفتر هفتاد دو شهید کربلا است

چهارتایی

ba14.ir@…

ii72.ir@…

ba72.ir@… وبسایت با 72 شهید کربلا

zayf.ir@… (مهمان) وبسایت

talac.ir@… (تَلک)

talak.ir@… (تَلک)

onsa.ir@… (زن مخصوص بانوان) وبسایت

orfi.ir@… (عرفی) دفتر ایمیل 

orfy.ir@… (عرفی)

neyl.ir@…  رساندن

nayl.ir@… رساندن

nael.ir@…رساندن المکتب الخامس للایمیل

haza.ir@… (این) وبسایت هذا النبی و الذین آمنوا

 hobb.ir@… (دوستی)

fouz.ir@… (رستگاری) در حال تبدیل به وبسایت

enni.ir@… (همانا من)

boru.ir@… (برو)

buro.ir@…(برو )

buru.ir@… (برو )

پنجتایی

ya110.ir@…

ba110.ir@…

ya135.ir@…

abdoh.ir@… (بنده خدا)

filek.ir@… (فایلک)

alayn.ir@… (هفتاد معنای خوب دارد)

aldin.ir@… (الدّین) متصل به وبلاک http://bahweb.altervista.org

ardhe.ir@… (عرضه)

azwaj.ir@… (وبسایت خانواده‏ها)

beras.ir@… بِرَس

beres.ir@… وبسایت بِرِس

borov.ir@… (برو)

dorha.ir@… (درّها)

envan.ir@… عنوان

khayr.ir@… (خیر)

mufid.ir@… (مفید)

macum.ir@… (با شما)

nayel.ir@… رسیدن

naele.ir@…  مخصوص بانوان

qasde.ir@… (میانه‏روی برای بانوان)

qesar.ir@… (سخن کوتاه) وبسایت

qarat.ir@… (قرئه) وبسایت قاریان قرآن (عربی)

zargo.ir@… زرگو دفاتر ملا، دفتر اندیشه، دفتر کل ایمیل ملا نایینی، دفتر زرگو

zargv.ir@… زرگو

ششتایی

qasire.ir@… (سخن کوتاه برای بانوان)

maaraz.ir@… (نمایشگاه) وبسایت دامنه ها و وبسایتها

janami.ir@… (جانمی) به وبسایت تبدیل می شود.

gherat.ir@… قرائت

ennama.ir@… (این است و جز این نیست. برای کلام وحیانی)

dorrha.ir@… (درّها)

behras.ir@… بهرس همین دفتر

addeen.ir@… (الدّین)

ad-din.ir@… (الدّین)

al-din.ir@… (الدین)

135214.ir@… (فاطمه زهراء علیها السلام در حساب ابجد)

هفتایی

baqoran.ir@… (با قرآن) دفتر ایمیل

135-214.ir@… (فاطمه زهراء علیها السلام در حساب ابجد)

filebar.ir@… (فایل بر)

bahname.ir@… (ایمیل تبلیغات) وبسایت

هشتایی

ba-qoran.ir@… (با قرآن)

behresan.ir@… (بهرسان)

نهتایی

foroshiye.ir@… فروشیه (ایمیل تجارت)

al-naeini.ir@… النائینی را به یاد عالم بزرگ شهرمان آیة الله العظمی میرازی محمد حسین نایینی گذاشتم. اگر اهالی نایین و سایر ارادتمندان ایشان تمایل داشتند می توانند ایمیل آن را خریداری نمایند.