ترتیب ارزش وبسایتها برای کار ایمیل بر مبنای تعداد حروف

ترتیب ارزش وبسایتها برای کار ایمیل بر مبنای تعداد حروف

به ترتیب تعداد حروف فایل pdf 145 kb دانلود فرمایید.

در این وبسایت بهرس behras.ir هفتاد وبسایت (دامنه) که برای ایمیل به ثبت رسیده به ترتیب تعداد حروف آنها چیده شده اند. متوسط تعداد حروف 5.6 است. با تشکر ملا

سه تایی هشت عدد

…@ya1.ir (وبسایت یا واحد)

…@ba5.ir (وبسایت با پنج تن آل عبا علیهم السلام)

…@ya5.ir (دامنه یا پنج تن آل عبا علیهم السلام)

…@o40.ir  (دامنه دفتر چهل)

…@o70.ir (دامنه دفتر هفتاد)

…@7-2.ir (دامنه هفتاد و دو شهید کربلا رضوان الله علیهم)

…@i72.ir (دامنه ناله بر هفتاد و دو شهید کربلا رضوان الله علیهم)

…@o72.ir (دامنه دفتر هفتاد و دو شهید کربلا رضوان الله علیهم)

چهارتایی 22 عدد

…@racy.ir (وبسایت راسی) در انگلیسی، عربی و فارسی معنی دارد

…@saey.ir (وبسایت سعی)

…@ba72.ir (وبسایت با 72 شهید کربلا رضوان الله علیهم)

…@zayf.ir (وبسایت ضیف یعنی مهمان)

…@vajd.ir (وبسایت وجد)

…@talak.ir (دامنه تَلک)

…@onsa.ir (وبسایت انثی یعنی زن)

…@orfi.ir (وبسایت عرفی)

…@orfy.ir (دامنه عرفی)

…@neyl.ir  (دامنه نِیل یعنی جهت)

…@nayl.ir (دامنه نَیل رساندن)

 …@nael.ir(وبسایت نائل یعنی رساننده)

…@haza.ir (وبسایت هذا یعنی این)

…@hobb.ir (دامنه حبّ یعنی دوستی)

…@fouz.ir (وبسایت فوز یعنی رستگاری)

…@enni.ir (دامنه انّی یعنی همانا من)

 …@boru.ir(دامنه برو)   

 …@buro.ir(دامنه بور) 

…@buru.ir (دامنه بُرُ)

…@enqa.ir (وبسایت انقا یعنی گلچین)

 …@inwr.ir(دامنه آینور)   

  …@ohst.irمخفف offices happiness sadness thought

پنجتایی 25 عدد

…@addin.ir (وبسایت الدّین)

…@addor.ir (دامنه الدّر)

…@tikeh.ir (وبسایت تیکه)

…@alaly.ir (دامنه العلی)

…@alorf.ir (دامنه العرف)

…@hidor.ir (دامنه هایدُرّ)

 …@alayn.ir(دامنه العین هفتاد معنی دارد)

…@aldin.ir (وبسایت الدین)

…@ardhe.ir (دامنه عرضه)

…@azwaj.ir (دامنه ازواج یعنی خانواده‏ها)

 …@beras.ir(دامنه بِرَس)

…@beres.ir (وبسایت بِرِس)

…@borov.ir (دامنه بروو)

…@dorha.ir (دامنه درّها)

…@envan.ir (دامنه عنوان)

…@khayr.ir (دامنه خیر)

…@mufid.ir (دامنه مفید)

…@hinur.ir (دامنه هاینور)

  …@nayel.ir (دامنه نایل یعنی رساننده)

…@naele.ir  (دامنه نائله یعنی رساننده مخصوص بانوان)

…@hizar.ir (دامنه هایزر)

…@qesar.ir(وبسایت قصار یعنی سخن کوتاه)

…@qarat.ir (وبسایت قرائة یعنی قاریان قرآن کریم)

…@zargo.ir (وبسایت زرگو)

…@itike.ir (دامنه آیتیکه)

ششتایی 9 عدد

…@qasire.ir ) دامنه قصیره یعنی کوتاه برای بانوان)

…@maaraz.ir (وبسایت معرض یعنی نمایشگاه)

…@janami.ir(وبسایت جانمی)

…@almail.ir (دامنه المیل)

…@ennama.ir (دامنه انّما این است و جز این نیست )

…@emaile.ir (دامنه ایمیله)

…@behras.ir (وبسایت بهرس)

…@nayini.ir (دامنه نایینی)

…@hipost.ir (دامنه هایپست)

هفتایی

…@baqoran.ir (وبسایت با قرآن)

…@filebar.ir (دامنه فایل بر)

…@bahname.ir (وبسایت بهنامه ایمیل تبلیغات)

هشتایی

…@ba-qoran.ir (دامنه با قرآن)

…@behresan.ir (دامنه بهرسان)

نهتایی

…@foroshiye.ir دامنه فروشیه (ایمیل تجارت)

با شما در شادی و غم و اندیشه